THEMES ET TECHNIQUES / TÉMATA A TECHNIKY / THEMES AND TECHNIQUES

JOB : technique mixte - huile, crayon, fil d’or sur toile / kombinovaná technika - olej, tužka, zlatá nit na plátně / mixed  technique - oil, crayons, gold thread on canvas

ARBRES / STROMY / TREES: technique mixte - huile, encres, sable sur toile, crayons, pastels / smíšená technika - olej, inkousty, písek na plátnĕ, tužky, pastely / mixed  technique - oil, crayons, inks, pastels, sand on canvas

MAINS / RUCE / HANDS : technique mixte - huile, crayons, pastels sur toile, kombinovaná technika - olej, tužka, pastely  na plátně, mixed  technique - oil, crayons, pastels on canvas

ENFANCE / DĚTSTVÍ / CHILDHOOD: huile sur toile / olej na plátně : oil on canvas

THEATRUM MUNDI: huile, crayon sur toile / olej, tužka na plátně / oil, crayons on canvas

FRAGMENTS / FRAGMENTY : technique mixte - encres, pastels, gouache / kombinovaná technika - inkoust, pastely, kvaš, tuž / mixed technique: inks, pastels, gouache

PONTS / MOSTY / BRIDGES technique mixte - encres sur toile / kombinovaná technika - inkoust na plátně / mixed technique: inks on canvas

MYTHES - extraits / MÝTY – ukázka / MYTHES – extract: Technique mixte: encre, pastels, aquarelle sur papier / Kombinovaná technika: inkoust, pastely, akvarel na papíru / Mixed technique: inks, pastels, aquarelle on paper

DESSINS / KRESBY / DRAWINGS (chairs) : crayons, aquarelle / tuše, akvarel

DESSINS / KRESBY / DRAWINGS (fragments) : encres, pastels / inkousty, pastely / inks, pastels